Rozwój firmy i społeczności

Rozwój firmy i społeczności

Dobrobyt społeczeństwa i powodzenie naszej firmy są ściśle powiązane, więc naturalne jest, że Volvo Group podejmuje nieustannie działania na rzecz społeczności, wśród których mieszkamy i działamy, aby zapewniać rozwój ich, a także naszych interesów.

W ciągu wielu lat Volvo Group zainicjowała, podtrzymywała i wspierała wiele działań społecznościowych. Od 2015 roku Volvo Group kieruje się zasadą tworzenia wspólnej wartości poprzez wszystkie nasze zobowiązania społeczne. Efektem naszej pracy jest globalny program społecznego zaangażowania: Moving Business and Society Forward. Za pomocą tego programu chcemy wdrażać zasady i praktyki korporacyjne, nawiązywać strategiczne partnerstwa i angażować się w działania społecznościowe, w których nasz wkład przyczyni się do poprawy warunków socjalnych, ekonomicznych i środowiskowych społeczności, wśród których działamy i prowadzimy sprzedaż, jednocześnie zwiększając przewagę nad konkurencją i rentowność Volvo Group.

Volvo Group uważa, że osiągniemy maksymalnie pozytywne oddziaływanie, jeśli będziemy korzystać z naszej specjalistycznej wiedzy oraz naszych umiejętności i eksperckich zdolności. Dlatego w naszym programie Moving Society Forward skupiamy się na trzech obszarach o największym znaczeniu dla naszej branży i naszego doświadczenia: Bezpieczeństwo ruchu i w miejscu pracy, Zrównoważony rozwój środowiska oraz Edukacja i rozwijanie umiejętności.

Uważnie dobieramy działania powiązane z naszą wizją, celami biznesowymi i podstawowymi kompetencjami, a także z lokalnymi potrzebami społecznymi. Łączymy siły z kluczowymi partnerami i angażujemy naszych pracowników, bez których nie istnielibyśmy. Wnoszą oni unikatową wiedzę i kompetencje, dzięki czemu możemy pozytywnie wpływać na rozwój społeczeństwa.

Kluczowe obszary

Program Moving Business and Society Forward skupia się na obszarach, w których potrzeby społeczne spotykają się z naszą branżą: Bezpieczeństwo ruchu drogowego i w miejscu pracy, Zrównoważony rozwój środowiska oraz Edukacja i rozwijanie umiejętności. Mamy w tych obszarach rozległą wiedzę i ogromne doświadczenie.  Skupiając się na nich, możemy uzyskać wartość ekonomiczną, społeczną i środowiskową, a także umocnić naszą pozycję firmy odpowiedzialnej społecznie.

Stań, Popatrz, Pomachaj w Chinach

Poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy

Volvo Group podejmuje i uczestniczy w różnych inicjatywach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego uczestników, a także globalnego zmniejszenia liczby wypadków komunikacyjnych. W wielu częściach świata stworzyliśmy nagradzane programy bezpieczeństwa adresowane do zawodowych kierowców, dzieci szkolnych i społeczności.

Nasze działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy są adresowane przede wszystkim do operatorów i ich celem jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach pracy, w których są używane nasze produkty.

Obecnie nasze programy szkolenia kierowców w Indiach dotarły do ponad 110 000 kierowców. W Brazylii Volvo Group została uznana za najbardziej proekologiczną firmę w sektorze motoryzacji, główne ze względu na nasz długoterminowy prestiżowy program Volvo Traffic Safety. Nasza wywodząca się z Danii kampania bezpieczeństwa Stań, Popatrz, Pomachaj dotarła do blisko 50 000 dzieci na całym świecie zaledwie w ciągu 6 miesięcy.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach w obszarze bezpieczeństwa ruchu i w miejscu pracy, przeczytaj nasze Roczne sprawozdanie.

Stań, Popatrz, Pomachaj – globalna kampania, której celem jest bezpieczeństwo dzieci na drodze
Zrównoważony rozwój środowiska

Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój środowiska

Volvo Group w ogromnym stopniu angażuje się na rzecz ochrony środowiska, gdyż troska o środowisko to jedna z naszych kluczowych wartości. Volvo Group od dawna jest partnerem WWF i programu Climate Savers tej organizacji i podejmuje zdecydowane działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Volvo Group jest także organizatorem akcji Construction Climate Challenge, do której są zapraszane zainteresowane podmioty oraz decydenci z różnych obszarów i szczebli branży budowlanej, by wspólnie działać na rzecz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Volvo Group nieustannie pracuje nad zmniejszeniem wpływu swojej działalności na środowisko naturalne i dąży do opracowywania udoskonalonych produktów wyznaczających kierunek zrównoważonego rozwoju w branży pojazdów komercyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach Volvo Group w obszarze zrównoważonego rozwoju, przeczytaj nasze Roczne sprawozdanie.

Ośrodki szkoleniowe w Afryce

Edukacja i rozwijanie umiejętności

Na całym świecie Volvo Group prowadzi wiele programów szkoleń zawodowych zarówno na rynkach wschodzących, jak i okrzepłych. W tych programach skupia się na szkoleniach zawodowych, mechaników, kierowców, operatorów i pracowników fabryk, wyposażając ich w umiejętności odpowiednie do ról w branży transportowej i budowlanej.

W wielu krajach branże transportowa i budowlana borykają się z brakami ludzi o odpowiednich kompetencjach, więc nasze programy szkoleń zawodowych poprawiają szanse znalezienia zatrudnienia wśród lokalnych społeczności, a nam umożliwiają długoterminowy rozwój interesów.

W ostatnich latach Volvo Group podjęło strategiczne zobowiązanie wspierania szkoleń zawodowych w Afryce we współpracy ze strategicznymi partnerami. Do teraz założyliśmy trzy szkoły w Maroku, Zambii i Etiopii.Trzech naszych pracowników zgłosiło się, by na miejscu uruchamiać i wspierać projekty.

Przeczytaj więcej o ośrodkach szkoleniowych w Afryce

Historie ze świata

Pobierz

Roczne sprawozdanie Volvo Group za rok 2015

Przeczytaj więcej w rocznym sprawozdaniu o Rozwoju interesów i społeczności.

Roczne sprawozdanie Volvo Group o równowadze ekologicznej z 2015 roku(PDF, 8.7 MB)