Nasze wartości

Nasze wartości

Kultura naszej firmy wyraża to, jak odnosimy się do siebie, do naszych klientów i społeczeństwa jako całości, aby realizować nasze cele biznesowe. Jest ona zakorzeniona w naszej historii i decyduje o długoterminowym sukcesie firmy. Jest fundamentem, na którym zbudowaliśmy wszystko.

Kultura Volvo Group jest oparta na pięciu uważnie wybranych wartościach. Stanowią one przewodnik w codziennych zachowaniach, są podstawą naszych decyzji na wszystkich poziomach organizacji. Wyrażają nasze wspólne przekonania we wszystkich regionach i jednostkach oraz tworzą podwaliny kultury wysokiej wydajności. Jej źródłem jest zaangażowanie pracowników.

Nasze wartości to:

Sukces klientów

Sukces klientów

  • W pełni rozumiemy istotę działalności biznesowej naszych klientów.
  • Słuchamy naszych klientów i rozmawiamy o ich potrzebach, ambicjach i wyzwaniach.
  • Koncentrujemy się na rozwiązaniach transportowych zapewniających sukcesy naszym klientom i tworzących wartość dla społeczeństwa.
  • Dotrzymujemy złożonych obietnic.
Nasze wartości - Zaufanie

Zaufanie

  • Jesteśmy otwarci i szanujemy każdą osobę.
  • Ufamy, że inne zespoły dają z siebie wszystko i szanujemy podjęte decyzje.
  • Z łatwością nawiązujemy współpracę i osiągamy znakomite wyniki dzięki pracy zespołowej i otwartemu dialogowi.
  • Mamy uprawnienia i odwagę, by działać.
Nasze wartości - Pasja

Pasja

  • Jesteśmy dumni z naszej pracy i przedsięwzięć, które podejmujemy.
  • Jesteśmy zaangażowani w realizację naszych celów i gotowi do podjęcia działań wykraczających poza oczekiwania.
  • Traktujemy różnorodność jako naszą siłę i dążymy do umożliwienia każdej osobie ujawnienia jej najlepszych cech.
  • Przyznajemy się do błędów, naprawiamy je i czerpiemy z nich wiedzę.
  • Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć, cieszymy się sukcesami i świętujemy je.
Nasze wartości - Zmiana

Zmiana

  • Jesteśmy ciekawi otaczającego nas świata.
  • Jesteśmy innowacyjni i znajdujemy inteligentne sposoby tworzenia nowych rozwiązań i prowadzenia biznesu.
  • Zmiana i transformacja są dla nas źródłem inspiracji i energii.
  • Mamy otwarte umysły i dzielimy się wiedzą.
Nasze wartości - Wyniki

Wyniki

  • Mamy silny instynkt przedsiębiorczości.
  • Mamy umiejętności, wiedzę i intuicję wskazującą właściwy sposób działania.
  • Oczekujemy wiele od siebie i innych, i nie wahamy się podjąć dodatkowego wysiłku, aby znakomicie zrealizować zadanie.
  • Patrzymy perspektywicznie i wiemy, kiedy porzucić pomysł, projekt lub plan.
Kodeks postępowania i inne zasady

W centrum tego, co robimy

Nasz Kodeks postępowania

Dowiedz się więcej

Więcej informacji od Volvo Group