Kodeks Postępowania i inne polityki

 

Kodeks Postępowania i inne zasady

Nasz Kodeks Postępowania

Kodeks Postępowania to obowiązujące w Volvo Group zasady właściwych zachowań biznesowych oraz zobowiązanie Volvo Group wobec pracowników, partnerów biznesowych i innych zainteresowanych podmiotów. Dotyczy całej kadry kierowniczej i wszystkich pracowników Volvo Group. Kodeks Postępowania określa zasady Volvo Group i podstawowe standardy prowadzenia działalności w odpowiedni, odpowiedzialny i przejrzysty sposób.

Jego treść jest oparta na międzynarodowych porozumieniach, takich jak United Nations (UN) Global Compact i Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. W 2001 roku Volvo Group było jednym z pierwszych sygnatariuszy porozumienia UN Global Compact. Podpisując tę inicjatywę, Volvo Group zobowiązało się do zintegrowania dziesięciu zasad w obszarze praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji ze strategiami biznesowymi i działaniami Volvo Group.

Zagraj w Game of Conduct

Zagraj w naszą grę

Game of Conduct

Zagraj

Inne polityki

Polityka jakości

Jakość to kluczowa wartość korporacyjna i manifestacja naszego celu oferowania niezawodnych produktów i usług.

Polityka bezpieczeństwa

Volvo Group stara się dostarczać klientom produkty spełniające najwyższe wymagania w obszarze bezpieczeństwa.

Polityka ochrony środowiska

Volvo Group ma być klasyfikowane jako lider w obszarze ochrony środowiska wśród najważniejszych na świecie producentów produktów, urządzeń i systemów z branży transportowej.

Polityka dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt naszych pracowników mają dla nas priorytetowe znaczenie.

Odpowiedzialne zaopatrzenie – wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wymagania dotyczące ochrony środowiska obowiązujące naszych dostawców. Procedura kluczowych elementów 5 (KEP5)

Odpowiedzialne zaopatrzenie – wymagania CSR

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna obowiązująca naszych dostawców. Procedura kluczowych elementów 6 (KEP6)

Ważne linki

Wymagania dotyczące dostawców
CSR i równowaga ekologiczna
Dowiedz się więcej o REACH
Nasza misja i wizja