Volvo Environment Prize

Volvo Environment Prize

Ze względu na naszą troskę o środowisko ustanowiliśmy nagrodę Volvo Environment Prize 1988. Stała się ona jedną z najbardziej prestiżowych naukowych nagród na świecie w dziedzinie ochrony środowiska. Jest przyznawana co roku ludziom, którzy dokonali wybitnych odkryć naukowych w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Laureat w roku 2015

Henning Rodhe

Henning Rodhe, profesor meteorologii chemicznej na Uniwersytecie w Sztokholmie w Szwecji, otrzymał nagrodę Volvo Environment Prize 2015 za wkład w poznanie atmosfery ziemskiej. W swojej pionierskiej pracy wyjaśnił, jak gazy i cząsteczki są przenoszone i osadzane oraz jak wpływają na klimat, ekosystemy i zdrowie ludzi.

„Henning Rodhe wniósł przełomowy wkład w poznanie atmosfery ziemskiej i jej składników oraz wyjaśnił znaczenie tej wiedzy dla naszego dobrobytu. Opracował kompleksowe wyjaśnienie dotyczące formowania i przenoszenia w atmosferze cząsteczek i gazów. Ale nie poprzestał na tym. Był jednym z pierwszych naukowców, którzy skupili się na tym, gdzie cząsteczki z atmosfery są osadzane i jak wpływają na ekosystem i ludzi – cząsteczki siarki i kwaśne deszcze, osady aerozoli w południowej i wschodniej Azji, przenoszenie rtęci na duże odległości oraz opad radioaktywny po katastrofie w Czernobylu. Pracował w Europie, Azji i Afryce, często stając się mentorem młodych badaczy w rozwijającym się świecie. Henning Rodhe jest wybitnym naukowcem w dziedzinie atmosfery, od 50 lat zaangażowanym w kwestie środowiskowe i mającym na nie ważny wpływ”.

Dowiedz się więcej

Nowe wiadomości o ochronie środowiska

Informacje o nagrodzie
Volvo Environment Prize

Volvo Environment Prize

Nagroda Volvo Environment Prize jest przyznawana za: „Ważne innowacje lub wybitne odkrycia naukowe, które w szerokim rozumieniu zaliczają się do dziedziny ochrony środowiska”.

Od zainicjowania w 1990 roku nagroda Volvo Environment Prize stała się jedną z najbardziej prestiżowych naukowych nagród na świecie w dziedzinie ochrony środowiska.

Nagroda jest przyznawana przez niezależną fundację, założoną w 1988 roku. Komitet naukowy dokonuje wstępnej selekcji i oceny kandydatów. Międzynarodowe jury, grupa uznanych na świecie naukowców, dokonuje ostatecznego wyboru laureata lub laureatów.

Laureaci reprezentują wszystkie dziedziny badań środowiska i zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi inicjatyw.

Nagroda Volvo Environment Prize jest przyznawana co roku. Nagroda składa się z ręcznie wykonanego dyplomu, szklanej rzeźby i 1,5 miliona SEK (w przybliżeniu 165 000 EUR lub 215 000 USD). Ceremonia wręczenia nagrody ma miejsce w Sztokholmie w listopadzie.

environment-prize.com

aby uzyskać więcej informacji, odwiedź

environment-prize.com

Odwiedź oficjalną witrynę