Pracownicy na rzecz społeczności lokalnych

Wolontariat pracowniczy
W ramach działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością, w Volvo Polska funkcjonuje wewnętrzny program wolontariatu pracowniczego. Jego ideą jest wspieranie działań społecznych pracowników poprzez przyznawanie im grantów finansowych na realizację autorskich projektów niosących korzyści dla lokalnej społeczności. 

    
Pracownicy przeprowadzili już z sukcesem kilka projektów wolontariatu, np. remont placu zabaw przy świetlicy środowiskowej, zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej, przystosowanie ogrodu ośrodka rehabilitacyjnego do potrzeb edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo, wyremontowanie miejsc do zabawy dla dzieci z kliniki oknologicznej, projekty ekologiczne związane z pomocą dla bezdomnych zwierząt.

 

Bieg Firmowy

Pracownicy Volvo Polska już trzykrotnie wzięli udział w dorocznej charytatywnej sztafecie pod nazwą Bieg Firmowy. Impreza odbywa się we Wrocławiu i w Warszawie, a udział w niej biorą przedstawiciele firm, wystawiając co najmniej jedną 4-osobową drużynę. Celem Biegu Firmowego jest, oprócz propagowania aktywności fizycznej, pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym.