Troska o środowisko naturalne

Troska o środowisko naturalne

Troska Volvo Group o środowisko wyraża się w zaangażowaniu na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu naszych produktów i działalności na środowisko.

Wpływ produktów i usług na środowisko

Energooszczędne produkty i rozwiązania oznaczają istotne oszczędności dla naszych klientów, a także mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Wpływ na środowisko uwzględniamy na wszystkich etapach cyklu życia produktu – od pierwszych szkiców na desce kreślarskiej przez cały okres eksploatacji, aż po recykling. Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach w części Badania i rozwój oraz innowacje.

Zakład w Gandawie z trzema farmami wiatrowymi

Zminimalizować oddziaływanie naszych zakładów produkcyjnych

Dążymy do zminimalizowania wpływu naszych zakładów produkcyjnych na środowisko. Obejmuje to następujące aspekty:

  • Wydajność energetyczna
  • Wykorzystanie zasobów naturalnych
  • Zasoby wody
  • Emisje do atmosfery
  • Odpady
  • Używanie substancji chemicznych
Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie

Volvo Group pracuje metodą ciągłego doskonalenia, co jest możliwe dzięki pomiarom wyników i określaniu celów, a także rozważaniu alternatywnych możliwości, aby zmniejszyć powyższe aspekty wpływu na środowisko. Dzięki tej przezorności możemy także uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie. Przeczytaj więcej o naszych działaniach w

Polityka ochrony środowiska Volvo Group (PDF, 9,4 MB)
Wskaźniki WWF

Wskaźniki

Volvo Group od 1991 r. raportuje dane dotyczące środowiska. Najnowsze dane ilościowe przedstawiono w Raporcie rocznym i raporcie na temat zrównoważonego rozwoju Volvo Group za rok 2019 (PDF, 11.2MB) oraz w raporcie Indeks GRI (G4) (PDF, 3.6 MB). Volvo Group to pierwszy producent z branży motoryzacyjnej uczestniczący w programie WWF Climate Savers, którego celem jest walka ze zmianami klimatu. Przeczytaj więcej o naszym zaangażowaniu i wynikach na stronie WWF.

Inne inicjatywy dotyczące środowiska naturalnego

Volvo Environment Prize

Volvo Environment Prize

Troska o środowisko naturalne od dawna jest jedną z naszych kluczowych wartości. Ze względu na naszą troskę o środowisko ustanowiliśmy nagrodę Volvo Environment Prize 1988. Stała się ona jedną z najbardziej prestiżowych naukowych nagród na świecie w dziedzinie ochrony środowiska.

Volvo Environment Prize
Sustainability targets

Sustainability Targets

Dla Grupy Volvo zrównoważony rozwój obejmuje aspekty ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, toteż pracujemy nad rozwiązaniami, które obejmują je wszystkie. W 2001 r. Grupa Volvo przystąpiła do inicjatywy ONZ Global Compact dotyczącej odpowiedzialnego biznesu i zobowiązała się do przestrzegania dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją.

Sustainability Targets
Arkusze danych o bezpieczeństwie

Informacje dotyczące produktów chemicznych i niebezpiecznych części

Arkusze danych o bezpieczeństwie

Przejdź do bazy danych arkuszy danych o bezpieczeństwie