Zielona energia

Zielona energia

Napędza nas zielona energia 
Jedną z trzech kluczowych wartości Volvo jest troska o środowisko naturalne. Znajduje ona odzwierciedlenie w działaniach firmy na różnych polach. Wystarczy wymienić innowacyjny, ekologiczny autobus hybrydowy, inteligentne oświetlenie – gwarantujące ogromne oszczędności energii w hali produkcji koparkoładowarek i autobusów, czy kampanię promującą segregowanie odpadów wśród pracowników Volvo Polska.
    
Niewątpliwie, jednym z ważniejszych przykładów prowadzenia polityki proekologicznej jest kupowanie przez Volvo Polska 100% zielonej energii.

Skąd bierze się zielona energia?
Ekologiczna energia elektryczna jest fizycznie produkowana wyłącznie w odnawialnych źródłach energii – elektrowniach wodnych, a jej wytwarzanie odbywa się w sposób nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne, albo w sposób znacząco zmniejszający wpływ produkcji na środowisko w stosunku do konwencjonalnej technologii produkcji energii.
 
Volvo Polska kupuje produkt Tauron Eko Premium – oferowany w ramach Systemu Gwarancji Sprzedaży Energii (SGSE) i posiadający gwarancję ekologicznego źródła pochodzenia energii, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) – niezależną instytucję działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski.

Dzięki systemowi certyfikacji nasza firma ma pewność, że dana porcja energii, jaką kupuje, została wyprodukowana przez konkretne źródło – legitymujące się certyfikatem SGSE i przy zastosowaniu technologii ekologicznej.

Troska o środowisko

environmentTworzymy produkty i usługi związane z transportem, charakteryzujące dbałością o środowisko naturalne.