Rozwój interesów i społeczności

Rozwój interesów i społeczności

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne Volvo Group znajduje odzwierciedlene w działaniach tworzących wspólną wartość, pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, przekazywaniu darowizn i wspieraniu społeczności lokalnych. Obejmuje ono także prowadzenie inicjatyw związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR), nawiązywanie strategicznej współpracy i zachęcanie pracowników do działalności wolontaryjnej.

Dla Volvo Group tworzenie wspólnej wartości obejmuje zarówno rozwój naszej firmy, jak i rozwój społeczny. Zwiększamy naszą konkurencyjność, a jednocześnie przyczyniamy się do polepszania warunków gospodarczych, środowiskowych i społecznych w społecznościach, w których działamy. Największe możliwości osiągnięcia obopólnych korzyści rodzą się tam, gdzie interakcje pomiędzy naszą działalnością a społeczeństwem są najbardziej znaczące. Dlatego wybraliśmy obszary, na których szczególnie koncentrujemy naszą uwagę. Są to:

  • Edukacja i rozwój umiejętności
  • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w miejscu pracy
  • Zrównoważony rozwój środowiska

W obrębie tych obszarów starannie wybieramy działania związane z naszą wizją, celami biznesowymi i kluczowymi kompetencjami, a także z potrzebami lokalnych społeczności. 

Poprawa bezpieczeństwa na drodze i w miejscu pracy

Poprawa bezpieczeństwa na drodze i w miejscu pracy

Volvo Group prowadzi programy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w miejscu pracy przeznaczone dla kierowców i operatorów na całym świecie.

Nasza kampania związana z bezpieczeństwem na drogach – Stań, Popatrz, Pomachaj – jest skierowana do zawodowych kierowców, dzieci w wieku szkolnym i lokalnych społeczności. Program, w którym są wykorzystywane specjalne zestawy szkoleniowe, promuje wśród dzieci wiedzę o bezpiecznych zachowaniach w ich środowisku.

Podobnie jak program Stań, Popatrz, Pomachaj, także kampania Volvo Truck Patrz i bądź widoczny ma na celu poszerzenie wiedzy o możliwych interakcjach w ruchu drogowym użytkowników dróg i samochodów ciężarowych. Inicjatywa koncentruje się szczególnie na rowerzystach i uczniach powyżej 12 roku życia.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach w obszarze bezpieczeństwa ruchu i w miejscu pracy, przeczytaj nasz Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju(Pdf, 14.5Mb).

Zrównoważony rozwój środowiska

Pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój środowiska

Volvo Group od dawna jest partnerem WWF i programu Climate Savers prowadzonego przez tę organizację. Podejmujemy zdecydowane działania na rzecz zwalczania zmian klimatu. Volvo Group jest także organizatorem akcji Construction Climate Challenge, do której są zapraszane zainteresowane podmioty oraz decydenci z różnych obszarów i szczebli branży budowlanej, by wspólnie działać na rzecz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Volvo Group nieustannie pracuje nad zmniejszeniem oddziaływania swoich produktów na środowisko i dąży do opracowywania przyjaznych dla środowiska rozwiązań, wyznaczających kierunek dla bardziej zrównoważonego przemysłu pojazdów komercyjnych.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniach Volvo Group w obszarze zrównoważonego rozwoju, przeczytaj nasz Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju (PDF, 8,9 MB) lub skorzystaj z łącza poniżej.

Troska o środowisko naturalne
Ośrodki szkoleniowe w Afryce

Edukacja i rozwijanie umiejętności

Na całym świecie, zarówno na wschodzących, jak i na rozwiniętych rynkach, Volvo Group prowadzi wiele programów szkoleń zawodowych. W tych programach Grupa skupia się na szkoleniach zawodowych dla techników, mechaników, kierowców, operatorów i pracowników fabryk i umożliwia im zdobycie odpowiednich umiejętności, pozwalających na znalezienie pracy w branży transportowej i budowlanej.

W wielu krajach branże transportowa i budowlana borykają się z brakiem ludzi o odpowiednich kompetencjach, więc nasze programy szkoleń zawodowych poprawiają szanse znalezienia zatrudnienia wśród lokalnych społeczności, a nam umożliwiają długoterminowy rozwój dzialalności.

W ostatnich latach Volvo Group podjęło strategiczne zobowiązanie wspierania szkoleń zawodowych w Afryce we współpracy ze strategicznymi partnerami. Do tej pory założyliśmy szkoły w Maroku, Zambii i Etiopii.

Przeczytaj więcej o ośrodkach szkoleniowych w Afryce

Historie ze świata

Grupa Volvo tworzy obszar biznesowy, którego celem będzie przyspieszenie elektryfikacji

Nowy obszar biznesowy Volvo Energy wzmocni działalność Grupy Volvo w obszarze akumulatorów w całym cyklu życia oraz ofertę dla klientów w zakresie infrastruktury ładowania. Jednocześnie zostanie ograniczony wpływ elektrycznych i ...

Grupa Volvo przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets

Grupa Volvo podejmuje kolejne działania w zakresie dostosowywania firmy i zabezpieczania jej przyszłości zgodnie z celami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Celem Grupy Volvo jest uzyskanie statusu firmy o zerowych emisjach netto najpóźniej do ...

Grupa Volvo wprowadza Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework)

Grupa Volvo wprowadza Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework) w celu finansowania inwestycji i projektów związanych z czystym transportem. Ramy został ocenione przez organizację CICERO (Center for International Climate and Environmental ...

Pobierz

Raport roczny Volvo Group za rok 2020

Przeczytaj więcej w rocznym sprawozdaniu o Rozwoju interesów i społeczności.

Volvo Group: raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju 2020 r.(PDF, 10.6 MB)