Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Volvo Group przyczynia się do dobrobytu, oferując zrównoważone rozwiązania transportowe. Nasze produkty każdego dnia przewożą ludzi i towary na całym świecie. Aby zapewnić faktycznie zrównoważone rozwiązania transportowe, aspekt zrównoważonego rozwoju społecznego traktujemy z równą powagą, jak zrównoważony rozwój środowiskowy i ekonomiczny.

Biznes i prawa człowieka

Biznes i prawa człowieka

Nasze produkty są tworzone i używane przez ludzi, którym służą, dostarczając towary i usługi. Dlatego właśnie prawa człowieka są tak ważne dla Volvo Group. Ludzie stanową podstawę naszej działalności, a odpowiedzialne zarządzanie kapitałem ludzkim, w tym respektowanie praw człowieka, ma istotne znaczenie dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa. Poszanowanie praw człowieka jest wbudowane w całą naszą pracę nad odpowiedzialnym i etycznym zachowaniem biznesowym, a naszą inspiracją są wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights).

Bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia

Bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia

Volvo Group aktywnie działa na rzecz tworzenia zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy dla pracowników, gości, dostawców i klientów. Grupa udziela pracownikom wsparcia, aby mogli sprostać codziennym wyzwaniom związanym z zachowaniem zdrowia i dobrego samopoczucia. Nasza polityka dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa opiera się na przekonaniu, że można zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym.

Kliknij na linkej, aby uzyskać więcej informacji o naszych działaniach na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

Kim jesteśmy
Relacje w pracy

Relacje w pracy

Uważamy, że utrzymanie dobrych relacji z naszymi pracownikami i ich przedstawicielami, takimi jak związki i organizacje zawodowe, ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa. W naszych działaniach uwzględniamy wspieranie relacji między pracownikiem a pracodawcą, a takze zapobieganie i rozwiązywanie problemów pracowników wynikających z sytuacji w pracy lub wpływających na nią. Nasi pracownicy są reprezentowani na kilku platformach dialogu, które wzbogacają swoimi punktami widzenia.

Różnorodność i włączanie

Różnorodność i włączanie

Naszym długoterminowym celem jest aby pracownicy i kadra zarządzająca Grupy odzwierciedlała zróżnicowanie regionów, w których prowadzimy działalność. Chcemy także osiągnąć równowagę płci w przedsiębiorstwie. Ponieważ nasi klienci i partnerzy pochodzą z różnych środowisk, potrzebujemy pracowników z różnych środowisk, aby ułatwić wzajemne zrozumienie. Dostrzeżenie możliwości każdej osoby i zrozumienie siły płynącej z różnorodności to główne czynniki konieczne do rozwijania naszych produktów i usług oraz realizacji celów.

Kliknij na link ponizej, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do różnorodności.  

Kim jesteśmy

Volvo Group: Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju 2020

Dowiedz się więcej o naszych działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu

Raport roczny i raport na temat zrównoważonego rozwoju za rok 2020(PDF, 10.6 MB)