Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy

Volvo Group Wolontariat

W ramach działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością, od 2012 roku w Volvo Polska prowadzony jest Program Wolontariatu Pracowniczego. Jego ideą jest wspieranie działań społecznych pracowników poprzez przyznawanie im grantów finansowych na realizację autorskich projektów dla lokalnych społeczności. Do tej pory pracownicy przeprowadzili już z sukcesem wiele projektów wolontariatu, np. remont placu zabaw przy świetlicy środowiskowej, zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkoły podstawowej, przystosowanie ogrodu ośrodka rehabilitacyjnego do potrzeb edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo, wyremontowanie miejsc do zabawy dla dzieci z kliniki oknologicznej, projekty ekologiczne związane z pomocą dla bezdomnych zwierząt.

Program Wolontariatu Pracowniczego Volvo Polska został wyróżniony tytułem Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016 w konkursie zorganizowanym przez Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku "Razem dla Wolontariatu”.

Przyznany tytuł to wyróżnienie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu prowadzonych przez Volvo Polska, a także uhonorowanie zaangażowania pracowników, którzy przeznaczają swój wolny czas i ogromny wkład pracy w działania na rzecz społeczności lokalnych. Tytuł Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego Roku zdobyliśmy już po raz drugi - pierwszy raz w 2014 roku.