Zielona energia

Zielona energia

Napędza nas zielona energia 
Jedną z tradycyjnych wartości Volvo jest troska o środowisko naturalne. Znajduje ona odzwierciedlenie w działaniach firmy na różnych polach. Warto tu wymienić np. produkowane przez Volvo innowacyjne i ekologiczne autobusy hybrydowe i elektryczne, zastosowane w hali produkcji autobusów inteligentne oświetlenie gwarantujące ogromne oszczędności energii czy prowadzoną wśród pracowników Volvo Polska kampanię promującą segregowanie odpadów.
Równie istotnym przykładem polityki proekologicznej jest stosowanie przez Volvo Polska 100% zielonej energii.

Skąd bierze się zielona energia?
Ekologiczna energia elektryczna jest fizycznie produkowana wyłącznie w odnawialnych źródłach energii, np. w elektrowniach wodnych, a jej wytwarzanie odbywa się w sposób nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne, albo w sposób znacząco zmniejszający wpływ produkcji na środowisko w stosunku do konwencjonalnej technologii produkcji energii.
 
Volvo Polska kupuje produkt Tauron Eko Premium – oferowany w ramach Systemu Gwarancji Sprzedaży Energii (SGSE) i posiadający gwarancję ekologicznego źródła pochodzenia energii, potwierdzoną przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) – niezależną instytucję działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju energetycznego Polski. Dzięki systemowi certyfikacji nasza firma ma pewność, że dana porcja energii, jaką kupuje, została wyprodukowana przez konkretne źródło – legitymujące się certyfikatem SGSE i przy zastosowaniu technologii ekologicznej.