Ratownictwo Volvo Polska

Ratownictwo Volvo Polska

W myśl aktywnego promowania działań na rzecz bezpieczeństwa pracy, została powołana grupa ratowników Volvo Polska przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Nasi ratownicy posiadają umiejętności pozwalające na podjęcie właściwych działań w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Swój profesjonalizm potwierdzają, zdobywając pierwsze miejsca na ogólnopolskich zawodach ratownictwa medycznego.

Ogromną wiedzą i pasją dzielą się też z pracownikami naszej firmy na cyklicznych, weekendowych szkoleniach organizowanych od 2010 roku. Do tej pory umiejętności udzielania pierwszej pomocy zdobyło ponad 140 pracowników.