cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju

Dla Grupy Volvo zrównoważony rozwój obejmuje aspekty ekonomiczny, środowiskowy i społeczny, toteż pracujemy nad rozwiązaniami, które obejmują je wszystkie. W 2001 r. Grupa Volvo przystąpiła do inicjatywy ONZ Global Compact dotyczącej odpowiedzialnego biznesu i zobowiązała się do przestrzegania dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją.  

logo uczestnictwa VG w programie klimatycznym WWF

W 2010 r. Światowy Fundusz Ochrony Przyrody (WWF) zatwierdził udział Grupy Volvo — jako pierwszego producenta z branży motoryzacyjnej na świecie — w programie Climate Savers. Celem Climate Savers jest wspieranie przywództwa korporacyjnego w zakresie rozwiązań klimatycznych i inspirowanie dalszego rozwoju. Ustalone cele pomagają nam skupić się na celach klimatycznych, takich jak redukcja emisji gazów cieplarnianych i wkład w tworzenie społeczeństwa generującego mniej emisji.

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju

Zobowiązanie Grupy Volvo na lata 2015–2020 do ograniczenia emisji i zwiększenia efektywności energetycznej

• Poprawa efektywności energetycznej w produkcji poprzez wdrożenie działań na rzecz oszczędności energii w wysokości 150 GWh/rok, co odpowiada 8% całkowitego zużycia energii.

• Zmniejszenie całkowitej emisji CO2 w całym cyklu życia produktów poprzez ograniczenie łącznej emisji o co najmniej 40 mln ton.

• Zwiększanie zaangażowania poprzez działanie w charakterze rzeczników i inicjatorów pozytywnych rozwiązań klimatycznych w naszej branży i w całym łańcuchu wartości.

• Ograniczenie o 20% emisji CO2 na każdy wyprodukowany pojazd do transportu towarowego.

Działania następcze wynikające z wyników w latach 2015–2018 (rok bazowy 2013)

Produkty: Działania podjęte pomiędzy 2015 i 2018 rokiem przyniosły ograniczenie emisji w cyklu życia produktów wynoszące 25 mln ton CO2.
Produkcja: Od 2015 r. wdrożono ponad 800 działań mających na celu oszczędzanie energii, co przełożyło się na oszczędności wielkości 130 GWh/rocznie.
Transport: Emisje CO2 na wyprodukowany przez Grupę pojazd do transportu towarowego są w 2018 r. o 15% niż w roku 2015. 
Inicjatywy na rzecz efektywności energetycznej: Zrealizowano 9 z 14 inicjatyw promujących efektywność energetyczną i pozytywnie wpływających na łańcuch wartości.

Zużycie energii
Efektywność ekologiczna w produkcji Grupy Volvo
Wartości bezwzględne związane ze sprzedażą netto 2018 2017 2016 2015 2014
Zużycie energii (GWh; MWh/mln SEK)1 2,196; 5.8 2,068; 6.4 2,076; 7.1 2,077; 6.8 2,168; 7.9
Bezpośrednie emisje CO2, zakres 1 (1000 tons; tony/mln SEK)1 223; 0.6 207; 0.6 211; 0.7 220; 0.7 231; 0.8
Pośrednie emisje CO2, zakres 2 (1000 ton; tony/ mln SEK)1 198; 0.5  192; 0.6 196; 0.7 192; 0.6 218; 0.8
Zużycie wody (1000 m3; m3/mln SEK) 4,870; 12.9 4,817; 14.9 4,430; 15.2 4,919; 16.2 4,982; 18.1
Emisje NOX (tony; kilogramy/mln SEK) 360; 1.0 301; 0.9 333; 1.1 344; 1.3 332; 1.2
Emisje rozpuszczalników (tony; kilogramy/mln SEK) 2,148; 5.7 1,681; 5.2 1,792; 6.1 1,885; 6.2 2,472; 9.0
Emisje dwutlenku siarki (tony; kilogramy/mln SEK) 13.6; 0.04 13.3; 0.04 12.9; 0.04 32.1; 0.1 37.9; 0.1
Odpady niebezpieczne (tony; kg/mln SEK) 38,601; 102.0 31,941; 98.6 27,649; 94.9 27,824; 91.6 24,944; 90.4
Sprzedaż netto, mld SEK 378.3 323.8 291.5 303.6 276.0
 1. Od 2012 r. zmieniono granice układu i współczynniki emisji.

Nasze inicjatywy

Aby zwiększyć nasze zaangażowanie w akcje w ramach programu Climate Savers, działamy jako propagatorzy i inicjatorzy pozytywnych rozwiązań klimatycznych w naszej branży i w całym łańcuchu wartości. Realizujemy 14 inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej i pozytywny wpływ na łańcuch wartości.

 • Grupa Volvo będzie współprzewodniczyć Grupie doradczej ds. zrównoważonego transportu wraz z Sekretarzem Generalnym ONZ. W 2014 r. ONZ ogłosiła członkostwo w grupie doradczej wysokiego szczebla ds. zrównoważonego transportu, aby zapewnić wytyczne dotyczące zrównoważonego transportu na poziomie globalnym, krajowym, lokalnym i sektorowym.
 • Wykorzystanie energii odnawialnej. Grupa Volvo weźmie udział w dwóch inicjatywach WWF: Corporate Renewable Energy Buyers' Principles oraz Biofuels Rounddtable.
 • Zakład w Azji neutralny pod względem emisji CO2. Grupa Volvo przeprowadzi badanie swoich zakładów w Azji i możliwości przejścia na wykorzystanie energii odnawialnej.
 • Demonstracja nowej, zaawansowanej technologii dla samochodów ciężarowych na prototypach
 • Grupa Volvo zwiększy sprzedaż urządzenia oszczędzającego paliwo.
 • Opracowanie prototypu silnika wykorzystującego technologię hybrydową. Grupa Volvo opracuje co najmniej jeden silnik wysokoprężny typu off-road z wykorzystaniem technologii hybrydowej.
 • Rozszerzenie wykorzystania technologii IPS w morskich zastosowaniach komercyjnych. Dopracowanie technologii IPS tak, aby można ją było stosować do zastosowań bardziej oszczędnych pod względem zużycia paliwa.
 • Wdrożenie tzw. koncepcji City Mobility w co najmniej pięciu miastach.
 • ElectriCity — uruchomienie w Göteborgu linii autobusowej obsługiwanej przez autobusy całkowicie elektryczne i elektryczne autobusy hybrydowe.
 • Wsparcie dla inicjatywy Construction Climate Challenge (CCC), której celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości w przemyśle budowlanym oraz finansowanie badań nad środowiskiem naturalnym.
 • Optymalizacja zakładów produkcyjnych klientów poprzez zapewnienie dodatkowych rodzajów energii wykorzystywanych do poprawy efektywności całego placu budowy. Zobacz Electric Site.
 • Rola lidera w zakresie normalizacji przemysłowej; udział w pracach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) nad rozwojem normy efektywności paliwowej maszyn w przemyśle maszyn budowlanych.
 • Zaawansowany rozwój technologiczny i testy operacyjne demonstrują technologie, które zapewniają znacznie lepszą efektywność paliwową.
 • Zapewnienie świadomości ekologicznej dostawców poprzez współpracę z nimi w celu poprawy ich efektywności środowiskowej.
ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

ONZ: Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wierzymy, że reagowanie na globalne trendy i wyzwania, jak również zaangażowanie w przestrzeganie wiarygodnych międzynarodowych standardów zrównoważonego rozwoju, są ważnymi cechami odpowiedzialnej i zrównoważonej firmy. Wspieramy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przedstawionych przez ONZ, podejmując szereg działań, które przyczyniają się do ich osiągnięcia.

Przeczytaj więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Indeks GRI

Raport o zrównoważonym rozwoju jest zawarty w naszym Raporcie Rocznym i Raporcie o zrównoważonym rozwoju. Nasz indeks GRI ujawnia specyficzne aspekty zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego, które są ważne dla Grupy Volvo.