Megatrendy

Równoważenie globalnych wyzwań

Aby stymulować rozwój bez poświęcania wzrostu, musimy zrównoważyć naszą działalność biznesową z ograniczeniami naszej planety i zasobów społecznych. 

Megatrendy | Grupa Volvo

Globalna perspektywa

Tworzenie dobrobytu, we wszystkich aspektach tego słowa, oznacza, że w naszych działaniach uwzględniamy wpływ na środowisko i wykorzystanie ograniczonych zasobów naszego społeczeństwa.

Ilustracja po prawej stronie, będąca uproszczoną wersją modelu „ekonomii pączka” Kate Raworth, przedstawia możliwość realizacji rozwoju człowieka bez niszczenia Ziemi. Istnieją dwie granice: wewnętrzna granica społeczna i zewnętrzna granica ekologiczna, które są zorientowane na fundamenty społeczne i nadbudowę ekologiczną. Pomiędzy nimi istnieje obszar reprezentujący bezpieczną dla środowiska i społecznie sprawiedliwą przestrzeń, w której ludzie mogą prosperować. W tym obszarze następuje zrównoważony rozwój gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu.

Jeśli brakuje zasobów społecznych, oznacza to, że ludzie nie mają wystarczająco dużo żywności, wody, opieki zdrowotnej, energii itp. Będzie to miało negatywny wpływ na prawa człowieka. Nadmierne wykorzystanie zasobów naturalnych spowoduje zmianę klimatu lub utratę różnorodności biologicznej.

Dzięki wykorzystaniu tego modelu oraz analizy scenariusza PESTEL (politycznego, gospodarczego, społecznego, technologicznego, środowiskowego i prawnego) wyłania się szereg trendów kluczowych dla naszej branży.

Perspektywa przemysłowa

Zagrożenia dla środowiska i niedobór zasobów

Spalanie paliw kopalnych jest głównym źródłem emisji CO2 i innych emisji, które powodują zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie. Przedsiębiorstwa w naszej branży reagują, poprawiając efektywność paliwową i przechodząc na paliwa alternatywne o niższej emisji dwutlenku węgla. Zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego stymulują zainteresowanie elektromobilnością i jej możliwościami, jak również zainteresowanie paliwami alternatywnymi i odnawialnymi. Rozwój w różnych regionach i miastach różni się pod względem szybkości i kierunku, w zależności od dostępności zasobów naturalnych i paliw, infrastruktury, woli politycznej i zachęt. Dążymy do rozwiązania problemu niedoboru zasobów poprzez znalezienie lepszych sposobów wykorzystania transportu oraz recyklingu, regeneracji i modernizacji produktów i komponentów.

Urbanizacja

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych przewiduje, że w 2050 r. będzie ponad dziewięć miliardów ludzi. Połowa ludności świata już teraz mieszka w miastach. W następnej dekadzie będziemy świadkami znacznie większego przesunięcia z obszarów wiejskich do miejskich, zwłaszcza w Azji i Afryce. Wraz ze wzrostem liczby ludności miejskiej rosną również wymagania w zakresie mobilności.

Miasta stoją przed coraz większymi wyzwaniami o charakterze społecznym i środowiskowym, takimi jak zatłoczenie, zanieczyszczenie, hałas i wypadki drogowe. Branża transportowa i infrastrukturalna musi nadal zapewniać bezpieczniejsze, czystsze i skuteczniejsze rozwiązania dla wszystkich rodzajów rozwoju obszarów miejskich, niezależnie od tego, czy są to małe, średnie czy też wielkie miasta.

Brak pewności geopolitycznej

Nasze rozwiązania transportowe i infrastrukturalne budzą zainteresowanie na różnych rynkach na całym świecie. Rosnąca fragmentacja i niestabilność geopolityczna świata przejawia się w rozbieżnych zasadach handlowych, przepisach transportowych, wymaganiach klientów i dynamice konkurencji zarówno między rynkami, jak i w obrębie rynków. Wyzwania stojące przed naszą branżą to konieczność sprostania zmieniającym się warunkom ekonomicznym, protekcjonistycznym i regulacyjnym; pozyskiwanie pracowników i zapewnienie im rozwoju oraz dążenie do zwiększenia ekologicznego charakteru, efektywności i bezpieczeństwa naszego łańcucha wartości.

Bezpieczeństwo

Każdego roku na całym świecie w wypadkach drogowych ginie 1,2 mln osób, a 50 mln osób zostaje rannych. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i transportu wymaga poprawy. Częściowym rozwiązaniem jest większa edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i lepsze planowanie dróg, a także postęp w zakresie automatyzacji pojazdów użytkowych i innych maszyn. Oczekujemy intensyfikacji rozwoju, również w zakresie automatyzacji produkcji. Wykorzystanie pojazdów autonomicznych pozwoli branży zapewnić większe bezpieczeństwo, oszczędność paliwa i efektywność transportu.

Cyfryzacja i transformacja technologiczna

Żyjemy w świecie wszechstronnej łączności zapewnianej przez wiele technologii, Internet rzeczy (IoT) i chmurę. W 1995 r. około 1% populacji świata posiadało łącze internetowe — obecnie jest to około 40%, a liczba podłączonych urządzeń IoT będzie nadal rosła w szybkim tempie w ciągu najbliższych kilku lat.

Cyfryzacja wywołuje przemiany w różnych branżach i wpływa na wszystkie aspekty naszej branży — od tego, jak tworzymy wartość dla klienta po to, jak rozwijamy, produkujemy, pracujemy i współdziałamy. Grupa Volvo ma ponad 800 000 pojazdów w ruchu połączonych z siecią. W oparciu o analizę danych świadczymy nowe usługi dla naszych klientów w ramach naszej kompleksowej oferty.

Dostrzegamy związany z cyfryzacją potencjał wzrostu wartości dla klientów. Jednocześnie musimy dostosować się do zmieniających się przepisów dotyczących ochrony danych i zapewnić integralność danych, aby uniknąć zakłóceń w produkcji i w naszym łańcuchu wartości.