REACH

Regulacje dotyczące chemikaliów w Unii Europejskiej (EU), REACH ((Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006) mają wielki wpływ na całym świecie na branżę chemiczną i pokrewne branże, które produkują i/lub importują chemikalia, ich mieszaniny lub wytworzone z nich towary do UE.

Volvo Group aktywnie pracuje nad przestrzeganiem wymagań REACH i stosuje jednolite podejście, w którym każdy obszar/marka Volvo Group ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań REACH.

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:  support.reachinformation@volvo.com