Partnerstwo i nagrody

Cały czas pracujemy nad tworzeniem obustronnie korzystnych relacji z klientami, dealerami, partnerami handlowymi i opinią publiczną. Realizujemy to poprzez współpracę, partnerstwa i nagrody specjalne.

Partnerstwa
WWF Climate Savers

WWF Climate Savers

Wciąż jesteśmy jedynym producentem z branży motoryzacyjnej, który został członkiem programu Climate Savers organizacji WWF. Unikatowa strategiczna współpraca teraz ulegnie nasileniu. Oprócz obietnicy zredukowania emisji pochodzących z pojazdów i z produkcji w okresie od 2015 do 2020 roku wdrożymy szereg działań mających na celu przyspieszenie prac nad obniżeniem i ostatecznie osiągnięciem zerowej emisji dwutlenku węgla w sektorze transportowym i budowlanym.

WWF Climate Savers
Nagrody
Volvo Environment Prize

Volvo Environment Prize

Ze względu na naszą troskę o środowisko ustanowiliśmy nagrodę Volvo Environment Prize 1988. Stała się ona jedną z najbardziej prestiżowych naukowych nagród na świecie w dziedzinie ochrony środowiska. Jest przyznawana co roku ludziom, którzy dokonali wybitnych odkryć naukowych w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Volvo Environment Prize
Laureat Volvo Technology Award w roku 2016 – Autobus elektryczny

Volvo Technology Award

Volvo Technology Award to świadectwo uznania dla wybitnych postępów technicznych, które przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności i wiedzy Volvo Group w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Przez lata nagrodę przyznawano za znane na całym świecie innowacje, takie jak napęd morski Duo prop, City Filter do oczyszczania spalin samochodów ciężarowych i autobusów oraz boczne poduszki powietrzne Volvo (SIPS).

Volvo Technology Award

Aktualności

Dowiedz się więcej o Volvo Group

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Wierzymy w pracę w atmosferze charakteryzującej się poszanowaniem jednostki. Wierzymy, że różnorodność i zrównanie szans zwiększa zaangażowanie, jest źródłem innowacji i sprzyja rozwojowi biznesu. To wszystko wraz z ambitnymi i stymulującymi zadaniami powoduje, że Volvo Group jest ciekawym miejscem pracy.

Kim jesteśmy
Rozwój interesów i społeczności

Rozwój interesów i społeczności

Dobrobyt społeczeństwa i powodzenie naszej firmy są ściśle powiązane, więc naturalne jest, że Volvo Group podejmuje nieustannie działania na rzecz społeczności, wśród których mieszkamy i działamy, aby zapewniać rozwój ich, a także naszych interesów.

Rozwój interesów i społeczności