Volvo Environment Prize

Volvo Environment Prize

Ze względu na naszą troskę o środowisko ustanowiliśmy nagrodę Volvo Environment Prize 1988. Stała się ona jedną z najbardziej prestiżowych naukowych nagród na świecie w dziedzinie ochrony środowiska. Jest przyznawana co roku ludziom, którzy dokonali wybitnych odkryć naukowych w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Laureat w roku 2017

Rashid Sumaila

Jeden z najbardziej innowacyjnych na świecie badaczy przyszłości oceanów i życia morskiego, profesor Rashid Sumaila, został laureatem nagrody Volvo Environment Prize za rok 2017. Jest ekonomistą, który podważa tradycyjne metody gospodarki morskiej i wprowadza nowe sposoby myślenia, np. wskazując konieczność ochrony otwartych mórz jako „banku ryb” dla świata.

Uzasadniając taki wybór laureata nagrody Volvo Environment Prize, jury stwierdziło: „Jest on wysoce skutecznym, interdyscyplinarnym badaczem zajmującym się jednym z najbardziej złożonych globalnych wyzwań zrównoważonego rozwoju w XXI wieku”.

Dowiedz się więcej

Nowe wiadomości o ochronie środowiska

Informacje o nagrodzie
Volvo Environment Prize

Volvo Environment Prize

Nagroda Volvo Environment Prize jest przyznawana za: „Ważne innowacje lub wybitne odkrycia naukowe, które w szerokim rozumieniu zaliczają się do dziedziny ochrony środowiska”.

Od zainicjowania w 1990 roku nagroda Volvo Environment Prize stała się jedną z najbardziej prestiżowych naukowych nagród na świecie w dziedzinie ochrony środowiska.

Nagroda jest przyznawana przez niezależną fundację, założoną w 1988 roku. Komitet naukowy dokonuje wstępnej selekcji i oceny kandydatów. Międzynarodowe jury, grupa uznanych na świecie naukowców, dokonuje ostatecznego wyboru laureata lub laureatów.

Laureaci reprezentują wszystkie dziedziny badań środowiska i zrównoważonego rozwoju i związanych z nimi inicjatyw.

Nagroda Volvo Environment Prize jest przyznawana co roku. Nagroda składa się z ręcznie wykonanego dyplomu, szklanej rzeźby i 1,5 miliona SEK (w przybliżeniu 165 000 EUR lub 215 000 USD). Ceremonia wręczenia nagrody ma miejsce w Sztokholmie w listopadzie.

environment-prize.com

aby uzyskać więcej informacji, odwiedź

environment-prize.com

Odwiedź oficjalną witrynę