WWF Climate Savers

WWF Climate Savers

W programie WWF Climate Savers uczestniczą wielonarodowe firmy walczące o zredukowanie emisji dwutlenku węgla. Celem programu Climate Savers jest wyróżnianie firm o największych dokonaniach w obszarze rozwiązań przyjaznych dla klimatu, takich jak: rozwijanie modeli biznesowych o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla lub zwracających energię do sieci, wykazanie, że redukcja emisji gazów cieplarnianych sprzyja wzrostowi gospodarczemu.

Informacje o partnerstwie

Informacje o partnerstwie

Długie relacje Volvo Group z WWF i udział w programie Climate Savers zobowiązują nas do podejmowania pilnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Jako członek programu Volvo Group zobowiązuje się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla zgodnie z umową z WWF. Wyniki są analizowane przez niezależnych ekspertów.

Pierwszy w świecie producent z branży motoryzacyjnej

Pierwszy w świecie producent z branży motoryzacyjnej

W 2010 roku Volvo Group stała się pierwszym na świecie producentem z branży motoryzacyjnej, który przyłączył się do programu Climate Savers na podstawie umowy, w której Grupa zobowiązuje się do ograniczenia o 13 milionów ton całkowitych emisji CO2 samochodów ciężarowych wyprodukowanych i sprzedanych w latach 2009–2014 w porównaniu z samochodami ciężarowymi wyprodukowanymi w roku 2008. Zobowiązaliśmy się też do zredukowania emisji generowanych przez nasze zakłady o pół miliona do roku 2014. W roku 2012 firmy Volvo Construction Equipment i Volvo Buses zostały dołączone do umowy.

Zobowiązanie na lata 2015–2020:

Ważny element naszego nowego zobowiązania na lata 2015-2020 ma działać jako wzmocnienie programu Climate Savers. Oznacza to skupienie się na działaniach poprawiających rozwój rozwiązań przyjaznych dla środowiska w sektorach transportu i infrastruktury.

Produkty

Produkty

Łączna redukcja emisji generowanych przez produkty i produkcję o co najmniej 40 milionów ton CO2 do 2020 roku w porównaniu z rokiem 2013.

Produkcja

Produkcja

Poprawa wydajności energetycznej produkcji przez wdrożenie rozwiązań zmniejszających zużycie energii skutkujących oszczędnościami 150 GWh/rocznie. Odpowiada to 8% energii zużywanej przez zakłady produkcyjne Volvo Group.

Transport

Transport

Do 2020 roku redukcja o 20% emisji CO2 na wyprodukowane urządzenie należące do środków transportu Volvo Group.

• Opracowanie prototypów samochodów ciężarowych o znacznie mniejszym zużyciu paliwa w porównaniu z porównywalnymi obecnymi samochodami ciężarowymi.

• Volvo CE opracuje i zademonstruje technologie umożliwiające osiągnięcie znacznej poprawy wydajności.

• Zachęcanie wybranych dostawców do podnoszenia wydajności energetycznej i wspieranie ich w tych działaniach.

• Wdrożenie tzw. koncepcji City Mobility w co najmniej pięciu miastach. City Mobility to zbiorcze określenie oferty, w ramach której Volvo Buses współpracuje z miastami i regionami przy poszukiwaniu najefektywniejszego energetycznie rozwiązania transportu publicznego. Jednym z tego przykładów jest zaplanowanie infrastruktury niezbędnej dla elektrycznych autobusów miejskich.

• Zorganizowanie konkursu Construction Climate Challenge (CCC), którego celem jest zainicjowanie dialogu z przedstawicielami branży budowlanej, uczelniami i politykami, a także zapewnienie funduszy na nowe badania i udostępnienie istniejącej wiedzy oraz środków umożliwiających branży stworzenie lepszych warunków życia dla przyszłych pokoleń.

Pobierz

Roczne sprawozdanie Volvo Group za rok 2015

Przeczytaj więcej w rocznym sprawozdaniu o naszych pracach w zakresie ochrony środowiska. 

Roczne sprawozdanie Volvo Group za rok 2015(PDF, 8.7 MB)