Strategia Grupy Volvo

Każda firma istnieje po coś — ma cel. Nasze rozwiązania globalnych problemów są podyktowane naszą misją tworzenia dobrobytu dzięki rozwiązaniom transportowym oraz wizją bycia dostawcą najbardziej poszukiwanych i skutecznych rozwiązań transportowych na świecie. Stale rozwijamy nasze produkty i usługi, aby tworzyć wartość dla klientów, wspierać zrównoważony rozwój społeczeństwa oraz pomagać ludziom osiągnąć dobrobyt i bezpieczeństwo.

Tworzenie wartości dla klienta i wytyczanie kierunku na przyszłość

Naszą ambicją jest, aby zajmować wiodącą pozycję pod względem zadowolenia klientów w odniesieniu do wszystkich marek w ich obszarach rynku; być najwyżej cenionym pracodawcą w branży i być liderem w branży pod względem rentowności. Wartości Grupy — Sukces klientów, Zaufanie, Pasja, Zmiana i Wyniki — służą nam za przewodnika w codziennych działaniach i leżą u podstaw decyzji podejmowanych na wszystkich szczeblach organizacji. Nasz Kodeks Postępowania określa oczekiwania związane z prowadzeniem działalności przez Volvo Group — ma się to odbywać etycznie i zgodnie z prawem.

Podstawą naszej strategii jest tworzenie wartości poprzez umożliwianie naszym klientom prowadzenia rentownej działalności. Istnieje wiele możliwości wykorzystania szans i sprostania wyzwaniom, a naszych siedem priorytetów strategicznych obejmuje obszary obiecujące znaczne korzyści zarówno klientom, jak i Volvo Group.

Strategia Grupy Volvo