The most common accidents

Najczęstsze wypadki

Niewielkie wypadki są bardzo powszechne, zdarzają się znacznie częściej niż wypadki śmiertelne lub ciężkie. Jeszcze częstsze są konflikty drogowe. Częstotliwość wypadków różni się w zależności od użytkowników dróg; inaczej jest w przypadku motocyklistów, kierowców samochodów osobowych lub ciężarowych, a inaczej w przypadku pieszych.
Tylko przyjmując szerszą perspektywę, która uwzględnia wszystkich użytkowników dróg (i wszystkie rodzaje wypadków), możemy zacząć myśleć o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach.

Pobierz raport na temat bezpieczeństwa drogowego.

Fakty dotyczące bezpieczeństwa drogowego

1.2 million people are killed in road traffic accidents worldwide every year

1,2 miliona ludzi ginie rocznie w wypadkach drogowych na całym świecie

50% of fatally injured truck occupants would have survived if they had seat belts on.

50% śmiertelnie rannych pasażerów ciężarówek przeżyłoby, gdyby mieli zapięte pasy bezpieczeństwa.

45% of accidents that result in injury to truck occupants involve a rollover.

45% wypadków, w wyniku których pasażerowie ciężarówek doznają obrażeń, to wypadki związane z przewróceniem pojazdu.

50% of all fatal or serious heavy truck accidents don’t involve other vehicles

50% wszystkich śmiertelnych lub ciężkich wypadków z udziałem samochodów ciężarowych nie dotyczy innych pojazdów.

60% of collisions between trucks and pedestrians (or bicycles) occur in urban areas

60% kolizji z udziałem samochodów ciężarowych i pieszych (lub rowerzystów) wydarza się w terenie miejskim.

 

30% of accidents that result in an injury to truck occupants are collisions between two trucks

30% wypadków, w wyniku których pasażerowie samochodów ciężarowych doznają obrażeń, to kolizje pomiędzy dwoma ciężarówkami.

Jak można poprawić bezpieczeństwo na drogach

Rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków są podzielone na trzy systemy: aktywny (często są to środki zapobiegawcze takie, jak systemy wsparcia kierowcy czy systemy ostrzegania), pasywny (np. klatka bezpieczeństwa w pojeździe) i behawioralny (obejmuje edukację oraz zachowania takie, jak zapinanie pasów bezpieczeństwa). Skupiamy się na innowacjach i budowaniu świadomości we wszystkich trzech obszarach, aby pomóc zmniejszyć liczbę wypadków, zdarzeń śmiertelnych i obrażeń na naszych drogach.