Zero wypadków z udziałem produktów Volvo Group

Wizja Volvo Group związana z bezpieczeństwem wskazuje wyraźny kierunek naszej pracy. Prowadzi nas idea "Zero". To sposób myślenia i całościowe podejście do naszych działań. Oparte jest na przekonaniu, że wszystkie wypadki mają znaczenie i że można im zapobiegać.

Mamy świadomość, że nasze produkty nie działają w odosobnieniu i że wiele wypadków wydarza się na skutek skomplikowanego łańcucha zdarzeń będących poza naszą kontrolą. Jednak angażujemy się, wierząc, że dopóki wypadki mają miejsce, zawsze możemy dokonać zmiany na lepsze.

Wizja związana z bezpieczeństwem jest oparta na zrozumieniu, że bezpieczeństwo drogowe wymaga systematycznej pracy i połączonych wysiłków wielu stron. Dlatego otwarcie współpracujemy z zewnętrznymi partnerami w obszarach, które są ważne dla bezpieczeństwa, ale które są poza naszym bezpośrednim wpływem. 

Dopóki zdarzają się wypadki, Volvo zobowiązuje się zawsze dążyć do celu, jakim jest zero wypadków, dzięki innowacyjnym produktom wysokiej jakości, które zmniejszają częstotliwość wypadków i ich konsekwencje.

Zero Wypadków to nasza Wizja - oto jak pracujemy

Wizja Volvo Group to zero wypadków z udziałem naszych produktów.
Proaktywnie pracujemy nad inteligentnymi rozwiązaniami, które nie tylko złagodzą skutki wypadków,
ale przyczynią się do unikania ich.

Uzyskanie takiego rezultatu oznacza systematyczną pracę nad programem zero wypadków w ścisłej współpracy z innymi zainteresowanymi stronami w celu przyspieszenia postępów w każdym wymiarze
i stworzenia bezpiecznego systemu dla wszystkich użytkowników dróg.
Działając razem na rzecz bezpieczeństwa, wprowadzimy zmianę na lepsze.

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa - Peter Kronberg mówi na temat Programu Zero Wypadków

Peter Kronberg, Volvo Group Safety Director, explains the Safety Vision

"Volvo Group  jest jednym z największych dostawców rozwiązań transportowych na świecie, a nasze produkty obecne są wszędzie - na drogach, na budowach, w miastach i na morzu. Nasza praca związana z bezpieczeństwem zawsze rozpoczyna się od zrozumienia rzeczywistych warunków, w jakich działają nasze pojazdy i maszyny oraz od zdobycia dogłębnej wiedzy na temat przyczyn i skutków wypadków z udziałem naszych produktów.

W minionych latach nasz zespół ds. badań nad wypadkami zgromadził ogromną ilość danych na temat przyczyn i rodzajów wypadków. Ta wiedza jest bezpośrednio wykorzystywana w procesie rozwoju nowych produktów i usług. Nasze podejście oparte na danych pozwala nam właściwie ustalać priorytety i nieustannie podejmować działania mające rzeczywisty wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

The Volvo Group Accident Research works with the safety vision "zero accidents".

Wyzwania, które stoją przed nami to zarówno kwestie znane od dawna, jak i nowe, związane ze zmieniającym się systemem transportu, a także z takimi zmianami w zakresie technologii, jak elektromobilność i automatyzacja oraz z postępującą w szybkim tempie motoryzacją i urbanizacją.

Postęp będzie wymagał globalnego popracia dla dalszego wdrażania podstawowych środków bezpieczeństwa oraz innowacji, które w pełni wykorzystają zalety nowoczesnej technologii w dziedzinie bezpieczeństwa.

Nasza podstawowa filozofia mówi o tym, że wypadkom można zapobiegać. To wizja Volvo Group związana z bezpieczeństwem. Jednocześnie mamy świadomość, że wiele czynników pozostaje poza naszą kontrolą. Dlatego tak ważna jest współpraca z innymi przedstawicielami społeczeństwa i rozpowszechnianie polityki zero wypadków.

Volvo Group products| Continued development of advanced sensors and technologies.

W krajach o wysokim dochodzie postęp jest w dużej mierze uzależniony od ciągłego rozwoju zaawansowanych technologii oraz od gotowości polityków i sektora prywatnego do dokonania odważnych zmian w tradycyjnym sposobie pracy.

W krajach o niskim i średnim dochodzie nie ma zbyt wielu dróg na skróty, ale jeśli kluczowe zainteresowane strony współpracują ze sobą, możliwe staje się opracowanie bardziej przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Równie ważne jest rozpowszechnianie przyjęcia sprawdzonych regulacji dotyczących pojazdów i przepisów ruchu drogowego.

Volvo Group excavator

Żyjemy w czasach zmian technologicznych. Możliwości oferowane przez automatyzację, elektromobilność i łączność, a także przez cyfryzację systemu transportowego są ogromne. Zrównoważony rozwój stał się niezwykle silnym argumentem, obecnym w prawie wszystkich częściach debaty.

Jesteśmy wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań transportowych i będziemy prowadzić zmianę.

Nasza wizja związana z bezpieczeństwem pozostaje niezmienna".

Dowiedz się więcej o Bezpieczeństwie ruchu drogowego w Volvo Group

Volvo Group works in close cooperation with the academic world and governments.

Partnerstwo na rzecz bezpieczeństwa

Praca Volvo Group nad zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego nigdy się nie kończy. Nasza wizja związana z bezpieczeństwem to wielkie wyzwanie, ale nie jesteśmy sami. Wierzymy, że postęp osiąga się dzięki współpracy.

Przeczytaj o naszej współpracy i partnerstwie
Volvo Group road traffic safety

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest w centrum naszych działań od momentu powstania Volvo Group ponad 90 lat temu i jest równie ważną częścią naszej przyszłości.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie ruchu drogowego
The road traffic safety blog column

Blog na temat bezpieczeństwa drogowego

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Volvo Group dzieli się swoimi przemyśleniami i opiniami na temat różnych kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Przeczytaj posty na blogu