Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Od wielu lat Volvo Polska współpracuje z Politechniką Wrocławską - jedną z trzech największych uczelni technicznych w Polsce.

Prowadzimy działania w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, a także stwarzamy długofalowe perspektywy rozwoju dla studentów. Współdziałamy z Politechniką w rozwoju programów dydaktycznych, obejmujących między innymi praktyki i staże studenckie.

Wśród studentów wyższych uczelni promujemy także nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne realizowane w Volvo, poprzez włączanie pracowników firmy w prowadzenie prelekcji, wykładów i seminariów na uczelniach lub podczas targów pracy. W ostatnich latach szereg wykładów na Politechnice Wrocławskiej prowadzili pracownicy Group IT Polska, m.in. podczas konferencji IT Days.

Volvo Polska włącza się także w inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu m.in. Kuźnia Kadr oraz program mentoringowy. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu  oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Dla studenta i absolwenta

Dla studenta i absolwenta

Volvo Polska oferuje szeroki zakres staży i praktyk dla studentów oraz absolwentów, zwłaszcza w obszarach produkcji, inżynierii, logistyki, finansów i IT.

Dzięki praktykom i stażom możesz poznać naszą kulturę organizacyjną, zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, realizować zadania i brać udział w projektach pod kierunkiem wykwalifikowanych specjalistów.

Programy praktyk różnią się czasem trwania, wymaganiami i ofertą w zależności od jednostki biznesowej czy działu.
   
Jedną z większych inicjatyw jest realizowany corocznie, już od 2005 roku, program płatnych praktyk letnich we wrocławskim zespole Volvo IT, dla grupy około 80 osób.

Program skierowany jest do studentów III, IV, V roku kierunków informatycznych lub pokrewnych, dobrze znających język angielski. Warunkiem jest także chęć i gotowość pracy w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień).

Studenci rozpoczynają swoją przygodę z Volvo od szkoleń wprowadzających, zarówno do organizacji, jak i do wybranej technologii. Pod kierunkiem mentora mają możliwość rozwijać się w obszarach: Microsoft, Java Technologies Solutions, iSeries, Infrastructure & Operations, SAP czy wsparcie klienta.