Inżynier ds. Zarządzania Nieruchomościami

Volvo Group Real Estate jest częścią globalnej organizacji odpowiedzialnej za szeroko rozumiane zarządzanie nieruchomościami należącymi do Grupy Volvo.
Zespół we Wrocławiu zarządza nieruchomościami (w tym budynkami przemysłowymi i biurowymi) znajdującymi się na terenie fabryki Volvo Polska we Wrocławiu i w tym momencie poszukuje nowego czlonka.
Inżynier ds. Zarządzania Nieruchomościami
Zakres odpowiedzialności:
 • Planowanie i realizowanie zadań związanych długoterminowym oraz bieżącym utrzymaniem budynków oraz urządzeń, instalacji i sieci (HVAC i elektroenergetycznych) w obszarach należących do Volvo Polska we Wrocławiu,
 • Obsługa systemów do zarządzania nieruchomościami (ERP, IWMS, BMS, EMS itp.),
 • Nadzór nad wykonaniem przeglądów okresowych,
 • Prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji formalno-prawnej związanej z realizacją przeglądów, modernizacją urządzeń, instalacji i sieci i ich eksploatacją (m. in. CRO, UDT, Instrukcje Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych),
 • Udział i docelowo prowadzenie projektów mających na celu usprawnianie urządzeń, instalacji i sieci,
 • Proponowanie nowych rozwiązań w obszarach objętych zakresem odpowiedzialności,
 • Nadzorowanie podwykonawców i firm zewnętrznych,
 • Współudział przy realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury budowlanej

Wymagane kwalifikacje:
 • Wykształcenie wyższe techniczne – w zakresie instalacyjnym, elektrycznym lub pokrewne
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w pracach inżynierskich dotyczących powyższych obszarów (atutem będzie doświadczenie w przemyśle lub w budownictwie)
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru dla urządzeń, instalacji i sieci z grupy 1, 2 i 3
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i AutoCad
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość regulacji prawnych i norm technicznych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci w obszarze realizowanych zadań
 • Znajomość systemów informatycznych do zarządzania nieruchomościami mile widziane
 • Samodzielność, przedsiębiorczość i zorganizowanie
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Otwartość na nowe rozwiązania oraz zdolność myślenia analitycznego i koncepcyjnego
 • Ukierunkowanie na jakość i racjonalizację kosztow
 • Uprawnienie budowlane i projektowe w zakresie instalacyjnym będą dodatkowym atutem

Preferowane doświadczenie w zakresie:
 • Uczestnictwa w realizacji remontów i inwestycji w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i \\lub HVAC
 • Wdrażania rozwiązań racjonalizatorskich w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych i\\lub HVAC oraz związanych z ochroną środowiska
 • Tworzenia dokumentacji technicznej
 • Udziału w działaniach zmierzających do optymalizacji kosztów

O nas

Volvo Group to jeden z czołowych na świecie producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz silników morskich i przemysłowych, do którego należą słynne marki Volvo, Renault Trucks, Mack, UD Trucks, Eicher, SDLG, Terex Trucks, Prevost, Nova Bus, UD Bus i Volvo Penta.

Volvo Group Finance przyczynia się do realizacji wizji Volvo Group, opracowując i oferując różnorodne profesjonalne usługi, poczynając od planowania finansowania po księgowość, kontrolę działalności, łączenia i przejęcia, usługi z obszaru nieruchomości, raportowanie finansowe i relacje z inwestorami. W Volvo Group Finance będziesz pracować w globalnym zróżnicowanym zespole wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów pracujących z oddaniem, darzących się wzajemnym zaufaniem i z otwartością podchodzących do zmian, aby wyprzedzać konkurencję. Współtworzymy sukces naszych klientów.

Chcemy Cię poznać

Proces aplikacji

Zaaplikuj

Po złożeniu podania otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Później będziesz mieć możliwość zaktualizowania swojego profilu osobistego.

Rozmowa

Jeśli zakwalifikujemy Cię do rozmowy, skontaktujemy się z Tobą, podając informacje na temat następujących etapów procesu: druga rozmowa, ocena i referencje.

Wybór

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni, gdy na stanowisko zostanie wybrany ostateczny kandydat. Możesz zaznaczyć, że Twoje dane mają pozostać w naszej bazie danych i uaktywnić wyszukiwanie innych stanowisk zgodnych z Twoim profilem.

Wprowadzenie

Gdy rozpocznie się okres Twojego zatrudnienia, zostanie Ci zapewnione wprowadzenie, dzięki któremu szybko staniesz się członkiem zespołu i zaczniesz pracę w najlepszy możliwy sposób.

Referencje

Podobne oferty pracy