Kim jesteśmy

Nasza kultura to nasi ludzie

Kim jesteśmy

Wierzymy w pracę w atmosferze charakteryzującej się poszanowaniem każdej osoby. Wierzymy, że różnorodność i równe szanse zwiększają zaangażowanie, są źródłem innowacji i sprzyjają rozwojowi biznesu. To wszystko wraz z ambitnymi i motywującymi zadaniami powoduje, że Volvo Group jest ciekawym miejscem pracy.

Wierzymy, że każdy pracownik ma możliwość i determinację, by udoskonalać nasze działania biznesowe.  Wierzymy też, że odpowiedzialna firma uwzględnia kwestie ochrony środowiska, etykę, prawa człowieka i wartości społeczne. Dlatego przyjmujemy taką postawę i w ten sposób prowadzimy działalność.

Podstawy, które określają, kim jesteśmy: 

Różnorodność Bezpieczeństwo i zdrowie Kultura organizacyjna Nasza odpowiedzialność

Volvo Group Różnorodność

Różnorodność

Jako jeden z około 100,000 pracowników na całym świecie możesz mieć pewność, że będziemy Cię traktować z szacunkiem. Razem dążymy do stworzenia kultury równych szans, w której wszyscy mogą wykorzystywać pełnię swoich możliwości i są akceptowani za to, kim są, niezależnie od płci, tożsamości płciowej, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności itp.

Nasze wysiłki na rzecz promowania miejsca pracy o jeszcze bardziej równych szansach i zwiększania różnorodności są ściśle powiązane z filozofią Volvo Way i Kodeksem Postępowania Volvo Group. Stanowią część tego, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy.

Grupy różnorodności

Grupy różnorodności

Nasi pracownicy mają możliwość przyłączyć się do grup odpowiadających wielu wymiarom roznorodności. Obecnie funkcjonują grupy pracownicze kobiet, grupy pracowników LGBT (Volvo EAGLE), grupy międzykulturowe i grupy skupiające młodych pracowników. Ponadto, mamy globalną grupę dla kobiet będących członkami zarządu najwyższego szczebla: Volvo GLOW stworzona z myślą o przywództwie i zarządzaniu międzykulturowym oraz promowaniu równości płci.

Różnorodność i sukces są ze sobą powiązane

Różnorodność i sukces są ze sobą powiązane

Wiemy, że różnorodność i równe szanse mają kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej działalności biznesowej i że zwiększają innowacyjność i zaangażowanie pracowników, ułatwiają współpracę między naszymi zakładami na całym świecie i umożliwiają nawiązywanie lepszych kontaktów z naszą zróżnicowaną bazą klientów. Różnorodność i równość szans są częścią naszych celów strategicznych i od wielu lat systematycznie pracujemy nad zwiększaniem obu tych elementów. W efekcie obserwujemy coraz większą liczbę narodowości i coraz większe zrównoważenie płci na 300 najważniejszych stanowiskach, a także wśród naszych pracowników.

Poza wszystkim przynależność do różnorodnego zespołu oferującego równe szanse jest po prostu miła i motywująca.

Bezpieczeństwo i zdrowie

Bezpieczeństwo i zdrowie

Atmosfera pracy cechuje się poszanowaniem kazdej osoby – Twój głos jest słyszany, a Twoje pomysły są brane pod uwagę. Ambitne stanowiska, jakie oferujemy w globalnym, dynamicznym środowisku, otwierają drogę do rozwoju osobistego i motywujących możliwości realizacji kariery zawodowej. Nasze różnorodne środowisko pracy łączy ludzi o najróżniejszych doświadczeniach życiowych, wysokich kwalifikacjach i zróżnicowanych poglądach, co przyczynia się do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Bezpieczne miejsce pracy i promocja zdrowego trybu życia

Bezpieczne miejsce pracy i promocja zdrowego trybu życia

Tworzymy bezpieczne i zdrowe miejsca pracy. Poprzez różne inicjatywy zachęcamy pracowników, aby dbali o swoje zdrowie. Przy Volvo Polska działa przychodnia przyzakładowa, w której można skorzystać z porad wielu lekarzy specjalistów oraz przeprowadzić podstawowe badania. Ponadto każdy pracownik posiada bezpłatną kartę medyczną, która pozwala mu na korzystanie nie tylko z przychodni na terenie firmy, ale także z całej sieci centrów naszego partnera medycznego.

Co roku opracowywany jest specjalny program akcji profilaktycznych, do udziału w których zachęcani są pracownicy Volvo. Prowadzone akcje związane są np. z profilaktyką cukrzycy, raka piersi, kardiologiczną czy chorób słuchu. Co roku pracownicy mogą także bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie.

Od wielu lat promujemy też honorowe krwiodawstwo, umożliwiając naszym pracownikom kwartalne oddawanie krwi w przychodni zlokalizowanej na terenie Volvo.

Nasza kultura organizacyjna

Nasza kultura organizacyjna

Nasza kultura organizacyjna wyraża to, jak odnosimy się do siebie, do naszych klientów i społeczeństwa jako całości, aby realizować nasze cele biznesowe. Jest ona zakorzeniona w naszej historii i decyduje o długoterminowym sukcesie firmy. Jest fundamentem, na którym zbudowaliśmy wszystko.

Główne wartości naszej firmy

Główne wartości naszej firmy

Kulturę Volvo Group charakteryzuje zestaw pięciu uważnie wybranych wartości. Są podstawą naszych codziennych zachowań i decyzji na wszystkich poziomach organizacji. Wyrażają nasze wspólne przekonania we wszystkich regionach i jednostkach oraz tworzą podwaliny kultury uzyskiwania jak najlepszych wyników. Przeczytaj więcej o naszych wartościach w sekcji o nas.

Nasza kultura opiera się na zaangażowaniu pracowników. Cenimy:
• Sukces klientów
• Zaufanie
• Pasję
• Zmianę
• Wyniki

Nasza odpowiedzialność

Nasza odpowiedzialność

Dokładamy starań, aby prowadzić działalność w odpowiedzialny sposób. Oznacza to, że kładziemy wielki nacisk na ochronę środowiska, etykę biznesową, prawa człowieka i sprawy społeczne. Dlatego wspieramy prawa człowieka i chronimy je wszędzie, gdzie jesteśmy w stanie to robić w sferze naszych wpływów. Także dlatego poszanowanie każdej osoby jest fundamentalną sprawą w naszej organizacji.

Zgodna z tym jest nasza długa tradycja obywatelstwa korporacyjnego. Współpracujemy z globalnymi organizacjami, uniwersytetami i władzami lokalnymi, wspierając zrównoważony rozwój społeczny. Wspieramy również lokalne inicjatywy i wolontariat w naszych społecznościach.

Rzeczy naprawdę istotne

Jako pracownik Volvo Group masz możliwość pracy nad sprawami, które są naprawde istotne. Jesteśmy awangardą w dziedzinie nowych technologii i usług, opracowujemy zrównoważone rozwiązania transportowe oraz uczestniczymy w ważnych inicjatywach CSR.

Maksymalizowanie naszego wkładu

Częścią naszej korporacyjnej odpowiedzialności społecznej jako dostawcy komercyjnych rozwiązań transportowych jest także ciągłe dążenie do opracowywania pojazdów, które w coraz mniejszym stopniu oddziałowują na środowisko oraz finansowania badań nad nowymi technologiami w tej dziedzinie. Wszystko to ma na celu zmaksymalizowanie naszego wkładu w zrównoważony rozwój.

Wspólnie kształtujemy lepszą przyszłość.

Portrety pracowników Volvo Group

Volvo Group daje możliwość rozwijania swoich pasji i pomaga w rozwoju osobistym i zawodowym.

Inez Kruk - Global Process and Solution Key User w dziale Order to Cash...

Informacje pokrewne

Jesteśmy globalną organizacją, która daje wiele możliwości.

Tomasz Wcisło - Market Support Center Director, Business Region Europe, Volvo Buses, Polska...

Mogę współpracować z ludźmi z całego świata i ciągle zwiększać swoją wiedzę.

Adam Wrąbel – młodszy specjalista ds. wynagrodzeń w HR Service Center Poland...

Razem z nami wprawiaj świat w ruch

Dołącz do naszych zespołów

Wyobraź sobie, że pracujesz z najinteligentniejszymi i najbardziej kreatywnymi umysłami w branży transportu i infrastruktury, opracowując najnowocześniejsze technologie i zrównoważone rozwiązania transportowe, które zmienią przyszłość społeczeństwa.