Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate, integralna część Volvo Group, zajmuje się kompleksowo mieniem i zasobami nieruchomości Grupy — od nabycia po zbycie. W naszej organizacji pracuje około 350 pracowników obsługujących Volvo Group w 35 krajach i około 60 placówkach.

Naszym celem jest optymalizacja wykorzystania i wartości budynków posiadanych i dzierżawionych przez Volvo Group. Działamy jako centrum wiedzy, co przekłada się na efekt skali w zakresie umiejętności. We wszystkim, co robimy, kierujemy się wartościami Volvo Group — na przykład tworząc atrakcyjne miejsce pracy dla pracowników Grupy na całym świecie.