Zasady dotyczące plików cookie

Niniejsze zasady dotyczą stosowania przez AB Volvo, przedsiębiorstwo o numerze rejestracyjnym 556012-5790 i adresie siedziby: AB Volvo SE-405 08 Goeteborg, Szwecja, plików cookie w witrynie www.volvogroup.com

Plik cookie to niewielki ciąg danych wysyłany ze strony internetowej i zapisywany w przeglądarce internetowej użytkownika, w jego telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, w czasie gdy użytkownik przegląda daną stronę internetową.

Pliki cookie umożliwiają dostawcy strony internetowej rozpoznanie danego urządzenia przy następnej wizycie użytkownika na stronie, zapewnienie dostępu do pewnych funkcji strony i/lub rejestrację wzorów przeglądania użytkownika.

Istnieją także inne technologie, takie jak znaczniki pikselowe, błędy internetowe, magazyn internetowy, i inne podobne pliki i technologie, które mogą spełniać takie same funkcje jak pliki cookie. W tym dokumencie poświęconym zasadom dotyczącym plików cookie nazwa „cookie” obejmuje zarówno te pliki, jak i podobne technologie.

Do wskazanych poniżej celów używamy następujących plików cookie:

Lista plików cookie ustawianych przez Volvo Group

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie
Omniture  
s_cc Ten plik cookie jest ustanawiany i odczytywany przez kod JavaScript w celu określenia, czy pliki cookie są włączone – po prostu ustawione na wartość „true” (prawda)

Czas działania: Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.
s_sq Ten plik cookie jest ustawiany i czytany przez kod JavaScript, gdy są włączone funkcje ClickMap i Activity Map. Zawiera on informację o poprzednim łączu, które zostało kliknięte przez użytkownika

Czas działania: Wygasa wraz z zamknięciem przeglądarki.
s_vi, s_fid Służą do identyfikacji konkretnego odwiedzającego

Czas działania: Trwałe (2 lata)
HotJar  
_hjClosedSurveyInvites Ustanawiany po podjęciu przez użytkownika działania w wyskakującym oknie modalnym z zaproszeniem do udziału w ankiecie. Sprawia, że takie samo zaproszenie nie pojawi się ponownie, jeśli zostało już wyświetlone.

Czas działania: 365 dni
_hjDonePolls Ustanawiany po wzięciu przez użytkownika udziału w głosowaniu przy użyciu widżetu Feedback Poll. Sprawia, że takie samo głosowanie nie zostanie ponownie wyświetlone użytkownikowi, który już głosował.

Czas działania: 365 dni
_hjMinimizedPolls Ustanawiany po zminimalizowaniu przez użytkownika widżetu Feedback Poll. Służy do zapewnienia, że widżet pozostanie zminimalizowany w czasie nawigowania przez odwiedzającego po witrynie.

Czas działania: 365 dni
_hjDoneTestersWidgets Ustanawiany, kiedy odwiedzający przesyła informacje w widżecie Recruit User Testers. Sprawia, że taki sam formularz nie zostanie ponownie wyświetlony użytkownikowi, który już go wypełnił.

Czas działania: 365 dni
_hjMinimizedTestersWidgets Ustanawiany po zminimalizowaniu przez użytkownika widżetu Recruit User Testers. Sprawia, że widżet pozostanie zminimalizowany w czasie nawigowania przez odwiedzającego po witrynie.

Czas działania: 365 dni
_hjIncludedInSample Ustanawiany w celu dostarczenia usłudze HotJar informacji, czy użytkownik jest uwzględniony w próbce wykorzystywanej do generowania lejków.

Czas działania: 365 dni

Lista plików cookie innych firm

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie
Sitester_Nth2290
Sitester_Referrer2290
Sitester_ActiveUserId2290
Sitester_DelayId2290
Służą do wyświetlania odwiedzającym ankiety badającej i zbierającej ich opinie na temat naszej witryny.
__stid
__uset
__unam
__stacxiommap
Jest to narzędzie, które pozwala odwiedzającym nasze strony udostępniać i rekomendować w sieciach społecznościowych zawartość witryny Volvo Group.
UID
UIDR
Tagów ScorecardResearch używamy do zbierania takich danych, jak: nowi (w przeciwieństwie do powracających) odwiedzający, znacznik czasu, adres URL i tytuł strony internetowej. Tagi ScorecardResearch nie są używane do identyfikowania użytkowników odwiedzających stronę. Ponadto dane zbierane przez ScorecardResearch są wykorzystywane tylko w postaci zagregowanej. Innymi słowy, raporty tworzone z tych danych nie mówią na przykład, że użytkownik komputera 1 przeszedł z witryny A do witryny B i do witryny C. Wnioski dotyczą zawsze całego zbioru różnych komputerów, tzn. raporty zawierają informację na przykład, że „67% całej populacji użytkowników przeszło do witryny A” lub „35% użytkowników, którzy przeszli do witryny A, przeszło również do witryny B”.

Większość przeglądarek pozwala użytkownikom zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookie lub usuwała niektóre z nich. Na ogół preferencje przeglądarki umożliwiają także zarządzanie podobnymi technologiami.

Należy pamiętać, że blokowanie plików cookie może wpłynąć na działanie danej strony internetowej.

Wszelkie pytania lub komentarze dotyczące używania przez nas plików cookie prosimy wysyłać na adres groupinfo [at] volvo [dot] com.