Droga miejska

Dołącz do nas, aby tworzyć przyszłość transportu

Laboratoria innowacyjności

Rozpoczynający się proces zmian modelu transportu nada ostatecznie nowy kształt naszym miastom i społecznościom. Przyglądamy się trzem wyraźnym tendencjom: automatycznej jeździe, elektryfikacji i łączności sieciowej. Każda z tych technologii oddzielnie ma wystarczający potencjał, aby wpłynąć na mobilność towarów i ludzi, a ich połączenie doprowadzi do zasadniczej zmiany w transporcie.

Liczba umiejętności, które musimy opanować, rośnie, a przyszłe rozwiązania transportowe będą wymagać większej współpracy z podmiotami zarówno z branży motoryzacyjnej, jak i spoza niej. Zarządzanie szybkim rozwojem wymaga także silnej kultury przedsiębiorczości.

Dlatego Grupa Volvo wdrożyła nowe sposoby pracy obejmujące między innymi nowe partnerstwa i różne laboratoria innowacji.

Zapraszamy Was do wspólnej pracy nad przyszłymi rozwiązaniami transportowymi oraz do poznawania naszych inicjatyw i kontaktowania się z nami, jeśli któraś z nich okaże się szczególnie odpowiednia w kontekście Waszych koncepcji.

Nasze inicjatywy

CampX by Volvo Group

CampX by Volvo Group

Stworzenie CampX by Volvo Group pozwoli nam pokierować transformacją w stronę nowych, przełomowych modeli biznesowych i technologii, z naciskiem na automatyzację, elektromobilność i łączność Działalność pierwszego CampX została zainaugurowana w Göteborgu. Eksperci Volvo Group współpracują w atmosferze przedsiębiorczości z partnerami zewnętrznymi nad rozwiązaniami transportowymi przyszłości.

CampX by Volvo Group
iLabX by Volvo Financial Services

iLabX by Volvo Financial Services

iLabX by Volvo Financial Services to trwający dziesięć tygodni program prowadzony wraz z firmą L Marks specjalizującą się we wprowadzaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Program oferuje wybranym startupom możliwość realizacji i testowania pomysłów oraz technologii przy udziale czołowych ekspertów Volvo Financial Services z branży transportu komercyjnego i finansów.

iLabX by Volvo Financial Services

Nasze inicjatywy

Młodzi ludzie dyskutują

Connected Solutions Innovation Lab

Organizacja Connected Solutions w Grupie Volvo koncentruje się na łączności, opracowywaniu oprogramowania i projektowaniu nowych usług.

Zespoły laboratoriów innowacyjności w organizacji Connected Solutions analizują zgromadzone dane telemetryczne i korzystają z uzyskanych wyników, aby wspólnie z obszarami biznesowymi Grupy Volvo opracowywać i projektować przyszłe usługi. Zespoły ściśle współpracują z użytkownikami w ramach przebiegów (sprint) poświęconych zwinnym projektom, stosując metody szybkiego prototypowania i design thinking.

Connected Solutions Innovation Lab
Ludzie pracujący w biurze Mobility X-lab w Lindholmen

MobilityXlab

MobilityXlab to partnerstwo strategiczne łączące sześciu głównych globalnych graczy: Volvo Group, Volvo Cars, Ericsson, Zenuity, Veoneer i CEVT. MobilityXlab oferuje startupom możliwość przyspieszenia rozwoju dzięki współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorstwami z tej listy.

Mobility X-lab