Droga miejska

Dołącz do nas, aby tworzyć przyszłość transportu

Laboratoria innowacyjności

Rozpoczynający się proces zmian modelu transportu nada ostatecznie nowy kształt naszym miastom i społecznościom. Przyglądamy się trzem wyraźnym tendencjom: automatycznej jeździe, elektryfikacji i łączności sieciowej. Każda z tych technologii oddzielnie ma wystarczający potencjał, aby wpłynąć na mobilność towarów i ludzi, a ich połączenie doprowadzi do zasadniczej zmiany w transporcie.

Liczba umiejętności, które musimy opanować, rośnie, a przyszłe rozwiązania transportowe będą wymagać większej współpracy z podmiotami zarówno z branży motoryzacyjnej, jak i spoza niej. Zarządzanie szybkim rozwojem wymaga także silnej kultury przedsiębiorczości.

Dlatego Grupa Volvo wdrożyła nowe sposoby pracy obejmujące między innymi nowe partnerstwa i różne laboratoria innowacji.

Zapraszamy Was do wspólnej pracy nad przyszłymi rozwiązaniami transportowymi oraz do poznawania naszych inicjatyw i kontaktowania się z nami, jeśli któraś z nich okaże się szczególnie odpowiednia w kontekście Waszych koncepcji.

Nasze inicjatywy

CampX by Volvo Group

CampX by Volvo Group

Chcemy ustanowić nowy ośrodek innowacji skoncentrowanych na elektromobilności, automatyzacji i łączności, który pozwoli nam wspólnie tworzyć rozwiązania transportowe przyszłości. Będzie on obejmować przestrzeń biurową, sale konferencyjne/współpracy i laboratoria innowacyjności, w których eksperci Grupy Volvo zajmujący się technologią i biznesem będą współpracować z takimi partnerami jak startupy, dostawcy, klienci i środowiska akademickie. Tu właśnie w atmosferze przedsiębiorczości zespoły będą badać koncepcje technologiczne i biznesowe oraz przyspieszać ich rozwój.

CampX by Volvo Group
Młodzi ludzie dyskutują

Connected Solutions Innovation Lab

Organizacja Connected Solutions w Grupie Volvo koncentruje się na łączności, opracowywaniu oprogramowania i projektowaniu nowych usług.

Zespoły laboratoriów innowacyjności w organizacji Connected Solutions analizują zgromadzone dane telemetryczne i korzystają z uzyskanych wyników, aby wspólnie z obszarami biznesowymi Grupy Volvo opracowywać i projektować przyszłe usługi. Zespoły ściśle współpracują z użytkownikami w ramach przebiegów (sprint) poświęconych zwinnym projektom, stosując metody szybkiego prototypowania i design thinking.

Connected Solutions Innovation Lab
Ludzie pracujący w biurze Mobility X-lab w Lindholmen

MobilityXlab

MobilityXlab to partnerstwo strategiczne łączące sześciu głównych globalnych graczy: Volvo Group, Volvo Cars, Ericsson, Zenuity, Veoneer i CEVT. MobilityXlab oferuje startupom możliwość przyspieszenia rozwoju dzięki współpracy z co najmniej dwoma przedsiębiorstwami z tej listy.

Mobility X-lab