Volvo Group włącza się w działania Światowego Programu Żywnościowego

Wyniszczający kryzys żywnościowy dotknął cztery kraje. Biorąc pod uwagę tę tragiczną sytuację, Volvo Group zdecydowała o wykorzystaniu funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przekazaniu 2 mln SEK na wsparcie Światowego Programu Żywnościowego (WFP), agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Kobieta siedząca na drewnianym podeście obok namiotu

W niektórych częściach Sudanu Południowego ogłoszono klęskę głodu, a w przypadku Somalii, Nigerii i Jemenu, gdzie niemal 20 mln osób cierpi z powodu głodu i niedożywienia, poinformowano o możliwości wystąpienia takiej klęski. Aby zatrzymać narastającą falę śmierci na skutek głodu, konieczne są szeroko zakrojone działania humanitarne.

Celem WFP jest zapobieganie głodowi i walka z nim przy użyciu wszelkich możliwych środków służących do zapewnienia rodzinom odpowiedniej ilości pożywienia, udzielanie pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym, a także — tam, gdzie jest to możliwe — wspieranie lokalnych rynków, aby umożliwić rozwój społeczności i osiągnięcie przez nie niezależności. Dzięki wkładowi Volvo Group Światowy Program Żywnościowy zapewni istotną pomoc rodzinom stojącym w obliczu głodu.

Volvo Group posiada specjalny fundusz na dotacje w przypadku nagłych zdarzeń/klęsk żywiołowych. Zgodnie z decyzją zarządu AB Volvo prezes firmy ma uprawnienia do podejmowania decyzji o przekazywaniu środków pomocowych w przypadku określonych zdarzeń.

„To jeden z największych kryzysów humanitarnych od 1945 r. Nasze wsparcie jest potrzebne, bo głód zagraża milionom ludzi”, mówi Irem Soydan, Director External CSR Management.

Nowości z całego świata