Grupa Volvo – trzeci kwartał 2018 r.

„W trzecim kwartale 2018 r. popyt zarówno na nasze pojazdy, jak usługi był silny, a nasza działalność rozwijała się w dobrym tempie. Wartość sprzedaży netto wzrosła do 92,3 mln SEK przy wzroście z uwzględnieniem waluty wynoszącym 13%. Skorygowany dochód operacyjny wzrósł o 3,3 mld SEK do 10,2 mld, a skorygowana marża zysku 11,1% (9,1). Chociaż jest to najlepszy trzeci kwartał w historii Grupy, nie oznacza to, że osiągnęliśmy szczyt naszych możliwości. Jest jeszcze wiele do zrobienia w celu poprawy rentowności i płynności finansowej” — mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.
1860x1050-interim-report-2018-q3
  • W trzecim kwartale 2018 r. sprzedaż netto wzrosła o 21% i wyniosła 92,3 mld SEK (76,4). Po wprowadzeniu korekt związanych z wahaniami kursów walut oraz zakupionymi i zbytymi jednostkami sprzedaż wzrosła o 13%.
  • Skorygowany dochód operacyjny wyniosła 10 247 mln SEK (6937) SEK, co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 11,1% (9,1).
  • Zgłoszony dochód operacyjny wyniósł 10 247 mln SEK (7337).
  • Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód na działalności operacyjnej w wysokości 423 mln SEK.
  • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 3,67 SEK (2,66).
  • Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 1,3 mld SEK (0,6).

19 października 2018 r.

Konferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790            Skontaktuj się z działem ds. relacji z mediami: 
Investor Relations, VHQ   Claes Eliasson +46 765 53 72 29
SE-405 08 Göteborg, Szwecja
Tel +46 31 66 00 00 Kontakt z działem Investor Relations: 
www.volvogroup.com Christer Johansson +46 31 66 13 34 
Johan Bartler +46 739 02 21 93
Anders Christensson +46 31 66 11 91 

Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia 19 października 2018 r.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę volvogroup.com/press 

Grupa Volvo to jedna z największych firm specjalizujących się w produkcji samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Zatrudnia niemal 100 000 osób, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i jest obecna na ponad 190 rynkach. W 2017 roku obroty Grupy Volvo wyniosły około 335 mld SEK (35 mld EUR). Grupa Volvo jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Work with us

Najpierw pobierz najnowsze

Usługa subskrypcji

  • Komunikaty prasowe
  • Sprawozdanie okresowe
  • Sprawozdania roczne
stayupdated form description
DZIĘKUJEMY
Subskrypcja została aktywowana

Informacje pokrewne

Grupa Volvo przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets

Grupa Volvo podejmuje kolejne działania w zakresie dostosowywania firmy i zabezpieczania jej przyszłości zgodnie z celami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Celem Grupy Volvo jest uzyskanie statusu firmy o zerowych emisjach netto najpóźniej do ...

Grupa Volvo wprowadza Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework)

Grupa Volvo wprowadza Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework) w celu finansowania inwestycji i projektów związanych z czystym transportem. Ramy został ocenione przez organizację CICERO (Center for International Climate and Environmental ...

Grupa Volvo – trzeci kwartał 2020 r.

„W trzecim kwartale, wraz ze złagodzeniem restrykcji dotyczących COVID-19, stopniowo poprawiało się wykorzystanie samochodów ciężarowych i maszyn. Pod koniec kwartału działalność transportowa na większości rynków powróciła do poziomu zbliżonego do ...