Volvo Group — drugi kwartał 2019 r.

„W II kwartale 2019 r. Volvo Group prowadziła dalsze działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży i poprawy rentowności. Zarówno nasza sprzedaż netto w wysokości 121 miliardów SEK (104), jak i skorygowany dochód operacyjny w wysokości 15,1 miliarda SEK (11,5) były najwyższymi osiągniętymi dotychczas w ciągu jednego kwartału. Poprawiliśmy skorygowaną marżę operacyjną do 12,5% (11,1). Zwiększona liczba pojazdów była głównym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy rentowności. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrósł do 13,9 mld SEK (8,3)” — mówi Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny.

1860x1050-interim-report-2019-q2
  •  W drugim kwartale 2019 r.sprzedaż netto wzrosła o 16% i wyniosła 120,7 mld SEK (103,6). Po uwzględnieniu zmian kursów walut sprzedaż netto wzrosła o 11%.
  •  Skorygowany dochód operacyjny wyniósł 15 105 mln SEK (11 519), co odpowiada skorygowanej marży na działalności operacyjnej 12,5% (11,1).
  •  Zgłoszony przychód operacyjny wyniósł 15 105 mln SEK (12 337).
  •  Zmiany kursów walut miały pozytywny wpływ na dochód na działalności operacyjnej w wysokości 1004 mln SEK.
  •  Rozwodniony zysk na akcję wzrósł do 5,47 SEK (4,53).
  •  Operacyjny przepływ gotówkowy w Industrial Operations wyniósł 13 867 mln SEK (8322).

18 lipca 2019 r.

Konferencja dla prasy i analityków. Prezentacja online tego sprawozdania, po której będzie można zadawać pytania, będzie transmitowana przez Internet i rozpocznie się o godzinie 9:00 CET. Więcej informacji można znaleźć w dziale Investors na stronie www.volvogroup.com

Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790         
Investor Relations                                       
SE-405 08 Göteborg, Sweden
Tel. +46 31 66 00 00                                    
www.volvogroup.com                                                                                                                                                                                                       

Kontakt z mediami: 
Claes Eliasson +46 765 53 72 29 

Kontakt z działem Investor Relations:
Christer Johansson +46 31 66 13 34 
Anders Christensson +46 31 66 11 91
Johan Bartler +46 739 02 21 93


Te informacje są informacjami, które AB Volvo (publ) ma obowiązek podawać do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniami UE w sprawie nadużyć na rynku oraz Ustawą o Rynkach Papierów Wartościowych (Securities Markets Act). Informacje zostały przekazane do publikacji za pośrednictwem agencji osoby kontaktowej podanej powyżej o godzinie 7:20 CEST dnia
18 lipca 2019 r.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową volvogroup.com/press 

Grupa Volvo to jeden z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i stacjonarnych układów napędowych. Grupa dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe i serwisowe. Grupa Volvo zatrudnia 105 000 osób, prowadzi działalność produkcyjną w 18 krajach i jest obecna na ponad 190 rynkach. W 2018 roku obroty Grupy Volvo wyniosły około 391 mld SEK (38,1 mld EUR). Grupa Volvo jest spółką giełdową z siedzibą główną w Göteborgu (Szwecja). Akcje Volvo są notowane na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Work with us

Najpierw pobierz najnowsze

Usługa subskrypcji

  • Komunikaty prasowe
  • Sprawozdanie okresowe
  • Sprawozdania roczne
stayupdated form description
DZIĘKUJEMY
Subskrypcja została aktywowana

Informacje pokrewne

Grupa Volvo przyłącza się do inicjatywy Science Based Targets

Grupa Volvo podejmuje kolejne działania w zakresie dostosowywania firmy i zabezpieczania jej przyszłości zgodnie z celami Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Celem Grupy Volvo jest uzyskanie statusu firmy o zerowych emisjach netto najpóźniej do ...

Grupa Volvo wprowadza Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework)

Grupa Volvo wprowadza Ramy Zielonego Finansowania (Green Finance Framework) w celu finansowania inwestycji i projektów związanych z czystym transportem. Ramy został ocenione przez organizację CICERO (Center for International Climate and Environmental ...

Grupa Volvo – trzeci kwartał 2020 r.

„W trzecim kwartale, wraz ze złagodzeniem restrykcji dotyczących COVID-19, stopniowo poprawiało się wykorzystanie samochodów ciężarowych i maszyn. Pod koniec kwartału działalność transportowa na większości rynków powróciła do poziomu zbliżonego do ...